Комунальний заклад освіти "Аполлонівська середня загальноосвітня школа І-ІІ ступенів" Солонянської селищної ради Дніпропетровської області

   

Управління

Переорієнтація  навчально-виховного процесу з сфери економічних

досягнень на особистість учня.

 
 
*    Цільові використання педагогічних технологій, інтерактивних технік, залучення учнів до самоконтролю та самовдосконалення.
 
 
 
*    Формування інноваційного стилю управлінської діяльності і гармонізація стосунків учасників пед..процесу.
 
 
 
*    Створення сприятливих умов для життєдіяльності та життєтворчості, стимулювання, креативності та рефлексії.
 
 
 
*    Реалізація принципу єдності раціонального та емоційного, використання рефлексі йно-рольових механізмів, розвиток емпатії.
 
 
 
*    Формування позитивних мотивів засвоєння пед..колективом особистісно-зорієнтованих технологій навчання та виховання, направлених на встановлення громадянськості як інтегрованої якості особистості з визначеною системою ціннісних орієнтацій, поглядів та переконань.